Cointreau Tonic

Cointreau Tonic

Zutaten

  • 4  cl  Cointreau
  •   Tonic Water